1. Herroepingsrecht

Algemeen

11.1. Consument mag de overeenkomst op afstand binnen een bedenktijd van 14 dagen herroepen. 

11.2. De bedenktijd gaat in op de dag waarop Consument, of een door Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Indien Consument meerdere producten heeft besteld in één bestelling, dan gaat de bedenktijd in wanneer Consument, of een door Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen.

11.3. Wanneer Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit door middel van het modelformulier voor herroeping ( Zie hier), of op een andere ondubbelzinnige wijze aan Siep Design.

11.4. Siep Design stuurt na melding van herroeping Consument zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.

11.5. Siep Design vergoedt alle betalingen door Consument gedaan, binnen 14 dagen vanaf de dag dat Consument de herroeping meldt, met inbegrip van leveringskosten.

11.6. Siep Design maakt voor betalingen bedoeld in artikel 11.5 gebruik van hetzelfde betaalmiddel als door Consument is gebruikt, tenzij Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en de Consument hierdoor geen kosten heeft.

11.7. Siep Design is bij terugbetaling zoals genoemd in artikel 11.5 niet verplicht bijkomende kosten te betalen indien Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van de door Siep Design aangeboden minst kostbare wijze van terugbetaling en/of standaardlevering heeft gekozen. 

11.8. Consument zendt zo snel mogelijk het product of de producten terug, in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de herroeping.

11.9. Consument dient in geval van herroeping zelf de kosten van retour te betalen.

11.10. Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Siep Design verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

11.11. Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.

Verplichtingen van Klant tijdens de bedenktijd

11.12. Consument zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het fysieke product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken op zo’n manier die nodig is om de aard, kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

11.13. Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het fysieke product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan genoemd in vorig lid.

11.14. Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het fysieke product als Consument hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 

Uitzonderingen

11.15. Het herroepingsrecht geldt niet voor Zakelijke klant.

11.16. Het herroepingsrecht geldt niet voor de levering van volgens specificaties van Consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.